Holzberg Jeseníky | ubytování, wellness, restaurace | +420 722 175 749 | recepce@holzberg-jeseniky.cz

en de

Důležitá upozornění provozu WELLNESS HOLZBERG

Dětem je povolen vstup do prostoru Wellness HOLZBERG pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoba starší 18 let (doprovod, zákonný zástupce), která projde s dítětem turniketem, za něj nese zodpovědnost. Dbejte prosím na bezpečnost Vašich dětí. Dětem do jednoho roku není povolen vstup do bazénů či wellness, toto ustanovení vychází ze zákonných norem ČR. Děti do tří let mohou do bazénů pouze v plavkách určených pro bazény s přiléhavou gumičkou (možnost zakoupit na recepci Hotelu Holzberg). Z hygienických důvodů se při nedodržení této podmínky rodiče vystavují riziku, že po nich bude požadována úhrada za vyčištění bazénů a nákladů spojených s pozastavením provozu v případě znečištění.

V provozu wellness HOLZBERG není dozor plavčíka, návštěvník je tedy povinen se řídit provozním řádem wellness HOLZBERG, za bezpečnost dětí a nezletilých osob odpovídá zákonný zástupce nebo doprovod starší 18 let.
Předcházejte prosím uklouznutí. „Mokrá dlažba vždy klouže’’. Dlažba v bazénu odpovídá příslušným bezpečnostním a hygienickým normám. Pohybujte se tedy prosím v prostorách wellness HOLZBERG opatrně. Pokud se v prostorách wellness HOLZBERG nepohybujete opatrně a na dlažbě uklouznete, nemůže Hotel Holzberg za takový pád či úraz nést zodpovědnost. Do bazénů je zakázáno skákat.

Vstup do prostorů wellness HOLZBERG je zakázán osobám podnapilým a osobám, které jsou jakkoli nemocné (horečky, kašle, rýmy, kožní záněty, alergie). Zákaz platí také pro osoby s obvazy na těle či osoby výrazně špinavé. Vstup do wellness HOZLBERG je povolen pouze v plavkách určeným k plavání. Do prostorů wellness HOLZBERG a bazénů je zákaz vstupu v obuvi. Před vstupem do šaten jsou hosté povinni obuv vyzout v místě tomu vyznačeném a vstupovat tzv. bosou nohou. Dodržujte prosím čistotu.

Bazény a wellness mají stanovenou provozní kapacitu. Při naplnění kapacity wellness HOLZBERG může být vstup omezen do doby, než se kapacita uvolní. Průchod do wellness a k bazénům je hostům umožněn pomocí čipu, který obdržíte na recepci Hotelu HOLZBERG. Čip je vratný při odchodu na recepci HOLZBERG.

Za ztrátu čipu je povinen host wellness HOLZBERG uhradit 200 Kč poplatek.

Při jakémkoli porušení provozního řádu wellness HOLZBERG má obsluha wellness a personál Hotelu HOLZBERG právo návštěvníka vykázat a to bez poskytnutí jakékoli kompenzace za zaplacený nevyužitý čas.

Více informaci na recepci HOLZBERG – provozní řád.