Holzberg Jeseníky | ubytování, wellness, restaurace | +420 722 175 749 | recepce@holzberg-jeseniky.cz

en de

Poznávací turistika

Při poznávání Jeseníků objevíte mnoho historických center, která Vás uchvátí svojí bohatou historií. Nalezneme zde řadu přitažlivých turistických cílů.

Rýžování zlata

Rýžování zlata na severní Moravě má velmi starou tradici sahající hluboko do doby bronzové. Hlavní rýžoviště zlata leží v povodí řek Opavy, Moravice, Černého potoka a v okolí Zlatých Hor. Suchá Rudná – ojedinělý typ ložiska u nás. Do středu obce ústí dvě protáhlé terénní prohloubeniny, o kterých se dosud předpokládalo, že vznikly od přírody jako typické, vodou vymleté strouhy. Už ve výkopu obecního vodovodu středem Měkké žily se objevily pozůstatky rýžovnického splavu archeologické hodnoty. Když se našly dokonce i dřevěné uhlíky s ohništěm, bylo o překvapení postaráno. Analýza ukázala, že uhlíky byly žhavé před více než 3000 lety. Dalším výzkumem geologové zjistili, že obě prohloubeniny a řada dalších děr v polích u Suché Rudné jsou starověké povrchové doly. Dosud se tradovalo, že ložiska tvoří křemenné žíly se zlatem a dalšími užitkovými kovy. Teprve novým výzkumem se zjistilo, že zlato je také v uhlíkem bohatých břidlicích s pyritem obsahujících hojné množství vulkanogenních příměsí. Nejvíce zlata se hromadí u tektonických zlomů, kde polohy mocné obsahují až několik desítek gramů zlata v jedné tuně horniny.

Rešovské vodopády

Rešovské vodopády se nacházejí na říčce Huntavě v Nízkém Jeseníku. Říčka Huntava pramení ve Stříbrných Horách u Horního Města, kde vyhloubila na horním toku hluboké skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku. Vodopády byly vyhlášeny za chráněný přírodní výtvor a jsou jedním z nejoblíbenějších cílů turistů.

Město Bruntál

Město Bruntál (Freudenthal), z hlediska institucionálního pravděpodobně nejstarší město na území České republiky, je poprvé zmiňováno v tzv. Uničovské listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1223. Z této listiny vyplývá, že Bruntál byl založen kolem roku 1213 jako vůbec první osada s magdeburským městským právem v českých zemích. Nejvýznamnější památkou města je zámek postavený ve stylu severské renesance. Další významnou památkou je Gabrielův dům, stojící na bruntálském náměstí. Nárožní jednopatrový měšťanský dům se štítem typickým pro slezskou architekturu poloviny 16. století je přes rozsáhlé adaptace na konci 19. století a ve 20. století dokladem zástavby města v renesančním období. Místnosti s trámovými stropy a plochostropé, okna s původními mřížemi. Dům daroval městu velmistr Řádu německých rytířů E. Habsburský, byl využíván jako městské muzeum do roku 1958.

Město Krnov

Krnov (Jägerndorf) je hornoslezské město ležící 22 km severozápadně od města Opavy a 18 km severovýchodně od města Bruntál, v podhůří Nízkého Jeseníku. Leží na soutoku řek Opavy a Opavice, v těsné blízkosti hranic s Polskem. Historie města sahá až do 13.století, kdy také Krnov získal městská práva. Oblast je ovšem skoro bez přerušení osídlena již od doby kamenné. Na přelomu 19. a 20. století došlo ve městě k prudkému rozvoji textilní výroby, která však postupně z větší části upadla. Konec druhé světové války přinesl odsun velké části obyvatelstva. V dnešní době je Krnov sídlem výrobce textilní galanterie Pega, nápojů Kofola, varhan Rieger-Kloss a jiných. Na území města se nachází několik pamětihodností a historických objektů, např. Krnovská synagoga, koncertní síň sv. Ducha nebo poutní vrch Cvilín. Poutní vrch Cvilín (Burgberg), 436 m n.m., s kostelem Panny Marie Sedmibolestné a rozhlednou tvoří výraznou dominantu města Krnova a vyznačuje se dvěma vrcholy.

Velké Losiny

Velké Losiny ležící severně od města Šumperka v malebném údolí řeky Desné jsou jedním z nejnavštěvo­vanějších míst jesenického podhůří. Jsou známé nejen svou bohatou a zajímavou historií, staletou lázeňskou tradicí, ale i řadou cenných kulturních památek. Ve Velkých Losinách se nachází ruční výrobna papíru založena na sklonku 16. století.