Holzberg Jeseníky | ubytování, wellness, restaurace | +420 722 175 749 | recepce@holzberg-jeseniky.cz

en de

Historické památky

Jeseníky utváří celá řada malebných podhorských měst, obcí i romantických hradů a zámků, církevních a unikátních technických památek.

Kaple Nejsvětější Trojice v Suché Rudné

Uprostřed návsi ve středu obce Suchá Rudná stojí malá kaple se zvoničkou. Byla postavená kolem roku 1720 a vysvěcená bruntálským děkanem Františkem Valentinem v roce 1739. Představuje jednolodní deštěnou stavbu bez sakristie, deset metrů dlouhou a šest metrů širokou s osmibokou zvonovou věžičkou (sanktusníkem) vysokou osm metrů nad střední částí, zakončenou plechovým praporcem s letopočtem. Zvalbená střecha je doposud krytá dřevěným šindelem. Nedaleko od kaple stojí památník obětem první světové války od známého slezského sochaře Josefa Obetha.

Kaple sv. Josefa v Podlesí

Podlesí je místní částí obce Světlá Hora. K založení Podlesí došlo roku 1634 na podnět prvního místodržitele Řádu německých rytířů v Bruntále, Georgie Wilhelma von Elkershausen. Zpočátku Podlesí patřilo k farnosti Stará Rudná, od roku 1860 převzala od obce Podlesí správu kaple fara ve Staré Rudné náležející Řádu německých rytířů. Dřevěná kaple sloužila nejprve jako zvonice s věžičkou. Bruntálský purkrabí ve Vratislavi nechal ulít a posvětit zvon ke cti sv. Jana, Karla Boromejského a Kristiána. V roce 1776 obec kapli přestavěla – zvětšila, vyzdobila, doplnila varhanami i liturgickým vybavením, takže objekt se definitivně změnil v kapli s pravidelnými bohoslužbami. Na počátku 19. století vedle kaple vznikl hřbitov obklopený kamennou zdí krytou šindelovou stříškou.

Barokní kostel na vrcholu Anenského vrchu

Anenský vrch (Annaberg), 860 m n.m., je dominanta Andělské Hory, zvedající se severozápadně nad městem. Na vrcholu stojí poutní barokní kostel svaté Anny. V jeho blízkosti se nachází výletní restaurace s venkovním posezením. Na východním úbočí vrcholku byla vybudovaná sjezdová trať. Z Anenského vrchu je krásný výhled do okolí – panorama vrcholků Jeseníků s dominantním Pradědem, město Bruntál či Vrbno pod Pradědem.

Zámek Bruntál

Zámek Bruntál netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží je nejvýznamnější kulturní památkou celého regionu. Jeho dnešní podoba je výslednicí pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje, v jehož průběhu byl původně pozdněgotický hrad renesančně přebudován a rozšířen, na sklonku 18. století barokně přestavěn a v 19. a počátkem 20. století dále upravován. Na zámku se zachovalo cenné vybavení původních interiérů s bohatou obrazovou sbírkou, zbrojnicí a knihovnou. Zámek je sídlem regionálního muzea, jsou zde muzejní expozice a výstavní síně a konají se tady kulturní a společenské akce.

Barokní poutní kostel Panny Marie Pomocné

Kostel je umístěn na Uhlířském vrchu, postavený na místě původní kaple v letech 1755–1765 krnovským architektem Jiřím Friedrichem Gansem. Původní dřevěná poutní kaple byla postavena 1653 řádovým místodržícím Oswaldem z Liechtensteina, jako daleko viditelný symbol vítězství katolické církve nad protestanty.

Hrad Sovinec

Pro milovníky historie se nabízí návštěva hradu Sovince (Eulenberg) ze 14. století. Zpřístupněno pět nádvoří a tzv. Horní hrad s vyhlídkovou věží. V bývalých konírnách je expozice lesnické školy a historie hradu, dále expozice cínu, zbraní, řádů a vyznamenání. Od jara do podzimu se zde pořádají kulturně-historické akce s velkým zájmem veřejnosti.

Vřesová studánka

Poutní místo v nadmořské výšce 1313 metrů, na kterém najdete dnes již jenom kapličku nad pramenem Vřesové studánky, leží na hlavní turistické trase ze Šeráku na Červenohorské sedlo. Podle pověsti ze studánky vytéká zázračná voda, která vyléčila zdejšímu lesníkovi oční neduh. Podle jiné pověsti objevil Vřesovou studánku lovec, který v těchto místech pronásledoval zraněného jelena.

Zámek Velké Losiny

Renesanční zámek byl vystavěn v letech 1581–1589 na místě středověké tvrze, jeho historie je spjata především s rody Žerotínů a Lichtenštejnů. Zámek patří k nejvýznamnějším renesančním památkám na severní Moravě. Původní část zámku se zařízením, nábytkem, obrazy a gobelíny dochovaná v téměř nezměněné podobě je dokladem života starých šlechtických rodin 16. století. Zámek Velké Losiny byl přestavěn a obklopen rozlehlým francouzským parkem v 17. století. Dnes známou podobu zámku tvoří trojkřídlý areál „vysokého zámku“ s trojpodlažními arkádami, na který navazují tři křídla „nízkého zámku“ a dvě rizality – přístavby: empírový dům a o objekt salla terrena. Osmiboká šestipodlažní věž se zámeckými hodinami je zdaleka viditelná dominanta Losinkého zámku.