Fauna a flora

Hlavní stránka » Kudy, kam a jak?! » Krásy okolí » Fauna a flora Jeseníků

Prohlédnout fotogalerii »

V oblasti Jeseníků se nachází celá řada přírodních lokalit vyhlášených pro svou vysokou hodnotu za chráněná území. Jeseníky jsou nejbohatší botanickou oblastí v České republice. Nejenom na hlavním hřebenu celých Jeseníků najdeme rozsáhlé travnaté hole s hořcem tečkovaným a sasankou narcisokvětou. Velmi významná jsou také vysokohorská prameniště s hořcem jarním. Vzácně se zachovaly sušší louky s orchidejemi. Také v oblasti fauny má jesenická oblast co nabídnout. Může se pochlubit sídlením velké šelmy, rysa ostrovida. Jeseníky jsou také ideálním místem pro výskyt vzácných druhů ptáků a motýlů.

Morgenland

Morgenland je přírodní památka poblíž obce Malá Morávka. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky. Důvodem ochrany jsou luční společenstva (mokřadní a mezofilní), na části území smíšený lesní porost. Morgenland je slatinná louka vyznačující se velkou bylinnou druhovou pestrostí. Tato slatinná louka je zajímavá především výskytem ohrožených druhů rostlin jako je vstavač mužský, prstnatec májový, bradáček vejčitý, kozlík dvoudomý, violka bahenní, česnek sibiřský. Výše položená část louky je sušší, rostou zde druhy jako pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, poháňka hřebenitá, pupava bezlodyžná, mateřídouška obecná.